Suomi / /
BoulderSaimaa
BoulderSaimaa

Onko kurssista hyötyä?

Viimeisimmillä kursseilla osallistujilta on pyydetty palautetta kurssista. Palautetta ollaan tähän mennessä saatu 44 kurssilaiselta ja kaikki suosittelisivat kurssia kaverilleen antamassaan palautteessa! Tarkempi yhteenveto saamastamme palautteesta alla.

Kurssin osallistujille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan vajaa puolet kurssille osallistuneista on kiipeillyt jo useamman kuukauden. Vajaa viidennes on kiipeilly useamman vuoden. Toisalta mukana on myös vasta-alkajia.

 

Tyypillisimmin kurssille osallistuneet kiipeilevät keltaisia ja pinkkejä reittejä ennen kurssille osallistumista. Osa kurssilaisista on harrastuksessa pitkälle edenneitä (n. 4% vastanneista kiipeilee punaisen lapun reittejä). Kurssille osallistuneet aloittelijat kiipeilevät useimmiten vihreän ja lilan lapun reittejä.

 
 
Kurssilaiset olivat poikkeuksetta hyvin tyytyväisiä kurssin sisältöön, ohjauksen laatuun ja uskoivat kurssin auttavan kehitykseen kiipeilijänä (lähes 90% täysin samaa mieltä). Näissä vastauksissa negatiivista palautetta (melko- tai täysin erimieltä vastauksia) ei tullut ollenkaan. Kurssin kestoon liittyvässä palautteessa on todettu, että toiset tarvitsisivat pidemmän ajan omaksumaan kurssin asiat eli aikataulu on liian tiivis. Asiaa kursseilla siis riittää!
 
Vuoden 2016 alussa tehdyssä kurssiuudistuksessa tämä palaute on otettu huomioon ja jatkossa kursseilla on enemmän aikaa harjoituksille.
 
 
 
Lisätietoa kurssista info(ätt)bouldersaimaa.fi